Начало > Новини и приложения > Съдържание
Нови компоненти
- Jun 23, 2016 -

1. дълги гама ред: кристал 's атоми подредени в най-малко в диапазона на Микрон.

2. еднаквост: кристал на макроскопски свойствата на вътрешни части са едни и същи.

3. анизотропия: кристали в различни посоки с различни физични свойства.

4. симетрия: идеалната кристална форма и вътрешна структура има известна симетрия.

5. ограничения: кристал е образувала спонтанно затворени геометрия свойства на polyhedra.

6 разцепване: кристал, като на определени ориентация на кристали

7. минимална енергия: минимум в рамките на кристала.

8. опазването на равнинен ъгъл: принадлежи към същия кристал на ъгъла между две равнини на Ying Дзин константа.